Drönarfotografering - Ger er stora möjligheter

Företagsreklam

Marknadsför ert företag med bilder från ett nytt perspektiv. Det kan vara bilder till er hemsida eller andra kanaler.
Varför inte fotografera nästa konferens med drönare?
Vi har samarbete med flera konferenshotell och företag, så missa inte chansen att få speciella bilder över er verksamhet.

Försäljning

Det finns många fördelar med att använda en drönare vid försäljning, genom att fotografera unika flygfoto på fastigheter, ger ni en bättre bild av objektet.
Flygfoto ger en ytterligare vision och känsla utav en fastighetens unika läge och av dess omgivningen.

Privat

Vill ni ha ett vackert foto på ditt hus, sommarstuga, familjegården eller bilder på ert speciella favoritställe.
Det blir ett härligt minne att hänga upp i vardagsrummet och visa upp för vänner och bekanta.
Varför inte ge bort en fin tavla i present.

Byggföretag
Kompletta dokumentationer av fastigheter, tomter och områden från hög höjd och varierade vinklar.
Dokumentera pågående eller färdiga byggprojekt och fortskridandet under produktionen.
Underlätta vid inspektion av hustak och andra byggnader, genom att flyga upp och ta bilder ni inte skulle kunna klara av på annat sätt.
Skogsbruk och markägare
Dokumentera med lätthet hur flödet i vattendragen ser ut eller när stormen gått över skogen.
Effektivisera skogsmaskinskörningen genom uppdaterade bilder från området och få en ögonblicksbild av jobbet.
Granska skogens tillväxt, drönare ska inte ersätta fotarbetet i skogen utan vara ett komplement och ge er en överblick över markerna.
Lantbruk
Kontrollera dina åkrar med drönare. Lätt att se hur tillväxten är och om det finns stående vatten på markerna.

Finns också stora möjligheter att få beskrivande bilder över er verksamhet.
Drönaren ger dig bland annat möjlighet att kunna inspektera dina marker, hitta vilt och kontrollera betesdjur på sommarbete.
Försäljning & privat
Företagsreklam
Byggföretag (ny trafikplats)
Inspektion av vattentorn
Skogsbruk och markägare
Pris

Som ni förstår är det mycket svårt att ge ett pris för dönarfotografering, eftersom omfattningen kan vara så olika vid ni vill ha. Är det en bild ni vill ha eller uppdrag på flera timmar?
Men vi ger er alltid ett fastpris på önskat uppdrag och i priset ingår fria användarrättigheter.

Skicka in er förfrågan eller bara att ni slår en signal, så får ni veta vad just ert önskemål kostar.

Klicka här för att skicka ett meddelande eller ringa

Lantbruk
Försäkring och gällande föreskrifter

Verksamheten kräver en speciell flygansvarsförsäkring, detta har vi till ett värde av 10 miljoner kronor.
Vi flyger aldrig över människor eller djur som inte ingår i uppdraget, vi förbehåller oss rätten att ställa in eller avbryta en flygning om omständigheter påverkar säkerheten för person eller egendom.
Du kan som beställare bli ansvarig för skadad egendom eller personskador om du anlitar en oförsäkrad pilot.

Vi följer Luftfartsverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten och Lantmäteriets regelverk för flygfoto inom Sverige.

Drönare - Vad säger lagen?


Två lagar med olika syften, de bägge lagstiftningarna har helt skilda syften.
Den 1 augusti 2017 slopas kravet på tillstånd för att använda drönare med kamera. Men du behöver fortfarande tillstånd för att sprida bilder och filmer från drönare.

  • Kameraövervakningslagen syftar till att skydda enskildas personliga integritet. (Från och med den 1 augusti 2017 är fotografering med drönare undantaget tillståndsplikt enligt kameraövervakningslagen (2013:460). Det är istället personuppgiftslagens (1998:204) regler som gäller för fotograferingen om personer kan identifieras med hjälp av bilderna.)
  • Lagen om skydd för geografisk information syftar till att skydda totalförsvarskänslig information från att spridas publikt och gör ingen skillnad på privata, kommersiella eller myndighetsaktörer.
Undertag av spridningstillstånd
Bilder är undantagen krav om spridningstillstånd om det endast visar bostadsbyggnader, tillhörande anläggning samt allmänna vägar.
Generellt sett kan ett material som innehåller horisonten, det vill säga visar gränsen mellan himmel och landskap, aldrig vara undantaget tillståndskravet. Det är inte fritt fram att publicera drönarbilder, exempelvis på sociala medier om de inte uppfyller gällande undantag.

Lantmäteriet har tagit fram en principmodell för att avgöra vem som ansöker om spridningstillstånd..
  • En uppdragsgivare ger en flygfotograf i uppdrag att fotografera ett visst område och fotografen i sin tur lämnar över allt material till uppdragsgivaren åligger det uppdragsgivaren att söka spridningstillstånd om denna avser att sprida dessa bilder.
  • Om däremot flygfotografen fotograferar på eget initiativ i syfte att sälja till flera eventuella kunder så är det fotografen som är skyldig att söka spridningstillstånd.